Återvinningsguide

Källsortering på kontoret

Allting börjar hos dig. Där börjar resan för restprodukter, antingen mot nya återanvändning, återvinning eller mot avfallet. För att den resan ska börja så bra som möjligt, har vi tagit fram en återvinningsguide.

Använd den för att hjälpa ditt företag att spara energi, och ge nytt liv åt saker som du inte behöver längre. Hjälp en kapsyl att bli en mutter, eller se till att tvättmedelsförpackningen blir en skokartong. Tillsammans gör vi att så mycket saker som möjligt stannar i kretsloppet.

Återvinningsguide

Pappersåtervinning

Tidningar, skrivpapper, reklambroschyrer, kuvert och mindre mängder kartonger kan du lägga i vår returpappersbehållare. När behållaren är full, så hälsar vi på lite tyst och byter ut den mot en tom, ren behållare.

Wellpapp och kartonger

Vik ihop kartonger och wellpapp och lägg i våra rullvagnar. Vi har snygga miljömöbler som du hyra för att ha rullvagnen i, så ser det lite snyggare ut.

Känslig information

Vi hämtar er känsliga information (till exempel offerter, avtal, ritningar eller lönelistor) i låsta sekretessbehållare, och tar dem till en godkänd sekretessanläggning där de förstörs helt innan de kan återvinnas.

Vi erbjuder även lösningar för känslig information i digital form.

Farligt avfall

Farligt avfall från kontor är bland annat batterier, ljuskällor, elektroniska apparater och brandfarliga ämnen. Tänk på att transport av farligt avfall kräver lagstadgad dokumentation för bortforsling och sluthantering.

Elektronik

Vi erbjuder kontorsvagnar för större mängder elektronik som datorer, skrivare och liknande. I priset ingår hämtning, transport, lagstadgad dokumentation och alla avgifterna för sluthanteringen.

Förpackningsinsamling

För återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast har vi flera funktionella helhetslösningar. Vi erbjuder uthyrning av sorteringsmöbler i olika storlekar med plats för sex återvinningsfraktioner. Vi har färdiga hämtningssystem för samtliga kontor.

Tonerkasetter

Alla sorters färgtoner och bläckpatroner kan ni lägga i vår tonerlåda. Vi fxar sorteringen. När behållaren är full, så hälsar vi på lite tyst och byter ut den mot en tom, ren behållare.

Grovhämtning / Utrensningar

Vi hämtar och transporterar dina större saker, som till exempel möbler. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Enkel återvinning

Vi gör din återvinning enklare. Vi hämtar och återvinner alla dina restprodukter, som returpapper, glas, metall, plast, farligt avfall och skrivbord. Vår säkerhetsgodkända personal hämtar och transporterar allting till godkända återvinningsanläggningar.