Cirkulära projekt

Just nu är vi inne i så kallad cirkulär omställning. Det kan vara lite svårt att se det, eftersom vi är mitt inne i det förändringen, men höjer vi blicken ser vi att både kunder och samarbetspartners ställer högre miljökrav, och är både pålästa och miljömedvetna. De väntar sig att hela kedjan, från ax till limpa, är hållbar och att företag jobbar med sitt miljötänk genom hela verksamheten.

Kort sagt är kraven på företag höga. Och blir högre. Kontorsverksamheter kan möta de kraven och bli mer hållbara genom bättre återanvändning och återvinning.

Vi är proffs på cirkulära projekt, alltså projekt med målet att minimera avfall och maximera återvinning. Det innebär ofta ett processförändring där fokus ligger på tömning, återvinning och försäljning av restprodukter. Med vår erfarenhet och våra kontaktnät ser vi till att alla dina restprodukter tar nästa naturliga steg efter de är klara hos dig.