CSR och Klimatkompensering

CSR – Socialt engagemang

Vårt stöd till Barncancerfonden

Vi har i flera år samarbetet med Barncancerfonden. Med våra kunder har vi samlat in över 400 000 kronor till barncancer-forskning. Alla insamlade medel går till forskning, utbildning, råd, stöd och information.

Så klimatkompsenrar vi i Kenya

I Kenya driver de ett projekt för att bevara massa Mangroveskog. Fantastiskt, tycker vi. Så självklart stöttar vi Vanga Blue Forest Mangrove.

Projektet skyddar ett område om 460 hektar mangrove och förbättrar försörjningen för 9 000 människor i byarna Vanga, Jimbo och Kiwegu. Finansieringen från klimatkompensationen kommer att användas för att förbättra lokal kapacitet inom skogsförvaltning, lokala företag inom bioodling, ekoturism och krabbodling. Projektet är certifierat av Plan Vivo.

Mangroveskogar binder koldioxid och ger också ett effektivt skydd vid översvämningar, samt är hem till tusentals olika arter av fiskar, däggdjur och fåglar. Samtidigt hotas mangroven på många håll i världen då kustremsor exploateras och träden huggs ner för att användas som ved och byggmaterial.