Farligt avfall

Vi fixar ditt farliga avfall

Farligt avfall är vanligt. I kontorsmiljö är det ofta elektronik, batterier och ljuskällor. Allt farligt avfall i Sverige ska rapporteras till Naturvårdsverket, det har EU och Sverige bestämt.

Vi rapporterar det farliga avfall vi hämtar hos dig till Naturvårdsverket. Det är ingenting du behöver tänka på. Vi följer avfallsförordningen (2020:614) kap 6, 1-3§, 11§, 19§ och NFS 2020:5.

Allt ditt hållbarhetsarbete kan du enkelt följa via vår portal Retur®. Här kan du snabbt hämta den dokumentation du behöver, till exempel till miljörevisioner, ISO-certifieringar eller för klimatbokslut.