Fastighetsbolag

Återvinning för fastighetsbolag

Vi gör att du som fastighetsbolag återvinner mer, bättre och enklare. Samtidigt minskar vi din miljöpåverkan. Vi är specialister på hållbarhet från kommersiella fastigheter.

Effektiv sortering

Vi kan hämta alla restprodukter som uppstår i fastigheten direkt från hyresgästernas lokaler, det gör att de kan sorteras direkt vid källan.

Fräschare soprum

Med oss slipper ni illaluktande och stökiga soprum och får en trevligare fastighet och nöjdare hyresgäster, eftersom vi tar över ansvaret för soprummet helt och fullt.

Bättre miljöbeslut

Med oss blir det lättare att skapa underlag för framtida inköps- och miljöbeslut, eftersom alla hyresgäster får statistik över avfallet de har sorterat.

Här är 6 skäl till varför du som fastighetsbolag ska välja Returab
  1. Färre transporter betyder miljövänligare och kostnadseffektiv återvinning
  2. Digital översikt över sin återvinning för alla hyresgäster med Retu®
  3. Digital översikt för den totala återvinningen för fastigheten med Retu®
  4. Vi ger dig en helhetslösning – du behöver inte tänka på något
  5. Löpande tillsyn av fastighetens allmänna ytor
  6. Nära samarbete med fastighetens tekniska förvaltare och tekniker.

Hållbarhetslösningar

Idag ställs stora krav på fastighetsägare vad gäller hållbarhetslösningar för fastighetsbeståndet. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med de ledande fastighetsbolagen och kan erbjuda en lösning med bästa tänkbara servicenivå. Digitala transportdokument och statistikuppföljningar. En helt fossilfri transportlösning.
100% fossilfria transporter

Fastighetsbranschen har en nyckelroll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. Genom att reducera mängden CO2-utsläpp kan branschens påverkan på klimatet gå i en klart positiv riktning. Eftersom vi har ett stort äldre fastighetsbestånd i Sverige är frågan än mer utmanande. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare måste tillsammans med sina hyresgäster bli bättre på effektiv energianvändning och utveckla sin återvinning. Hyresgästerna förväntar sig att fastighetsägare är miljömedvetna, arbetar med att minska sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara (och att man underlättar för hyresgäster som vill göra detsamma).