Hjälpcenter

Vanliga Frågor

Vår personal besiktar din sortering när de hämtar den. Om något har blivit fel, informerar vi dig direkt på plats. Om något fel upptäcks vid tömning i vår anläggning, så ringer vi eller mejlar dig så att du kan sortera annorlunda nästa gång.

Ja. Alla våra transporter är 100 procent fossilfria. Alla våra återvinningstjänster är klimatpositiva enligt ISO ISO 14067 och 1536974.

Så ofta som passar dig bäst.

Nej. Men vi kan hjälpa dig att få kontakt med med våra partners som gör det.

Ja. Vi tömmer ditt förråd och hämtar till exempel soffor, skrivbord och andra skrymmande föremål du önskar bli av med.

Återvinningsguide / bibliotek

Allting börjar hos dig. Där börjar resan för restprodukter, antingen mot nya återanvändning, återvinning eller mot avfallet. För att den resan ska börja så bra som möjligt, har vi tagit fram en återvinningsguide.

Använd den för att hjälpa ditt företag att spara energi, och ge nytt liv åt saker som du inte behöver längre. Hjälp en kapsyl att bli en mutter, eller se till att tvättmedelsförpackningen blir en skokartong. Tillsammans gör vi att så mycket saker som möjligt stannar i kretsloppet.

Glasförpackningar

Glasförpackningar går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras, och det krävs mindre energi att återvinna gammalt glas än att göra helt nytt glas. Drygt 60 procent av allt återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, 30 procent kommer tillbaka som glasfiberull.

Metallförpackningar

Idag återvinns cirka hälften av alla metallförpackningar. Tyvärr hamnar små metallförpackningar, till exempel kapsyler, ofta direkt i soporna. Om vi skulle återvinna alla kapsyler, skulle bilföretagen kunna tillverka 2200 nya bilkarosser varje år. Aluminium ger den överlägset bästa återvinsten. När vi återvinner aluminium sparar vi 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium.

Plastförpackningar

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja (en begränsad naturresurs) behövs i tillverkningen av nya plastprodukter. Men det är endast plastförpackningar – ingen annan plast – som kan lämnas. Livcykelanalyser, där man tar hänsyn till hela kedjan, inklusive transporter, sköljning, insamling med mera, har visat att återvinning av plast är bättre för miljön än att framställa motsvarande mängd ny plast från jungfruliga råvaror.

Pappersförpackningar

Med pappersförpackningar menas förpackningar av papper, kartong och well. Kom ihåg att noggrant skölja ur förpackningar som har innehållit livsmedel. Fibrerna i pappersförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial förbrukas betydligt mindre energi än vid tillverkning med ny råvara.

Farligt avfall

Definitionen av farligt avfall från kontor, inkluderar bland annat batterier, ljuskällor, elektroniska apparater samt brandfarliga ämnen. Farligt avfall, som innehåller metaller, batterier och annat metallhaltigt avfall kan smältas för att återvinna metallen. Metallhaltigt avfall kan även blandas med rena metallråvaror och ingå i den ordinarie processen vid ett smältverk.

Kvicksilverhaltiga ljuskällor som lysrör t ex, klassas som farligt avfall. Vid transport av farligt avfall krävs lagstadgad dokumentation för bortforsling och sluthantering.

Gör så här med dina förpackningar

1. Rengör

Skölj ur förpackningar och låta dem torka.

2. Separera

Består förpackningen av mer än ett material, så försök att skilja dem åt.

Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, sortera efter det material som väger mest.

3. Vik ihop

Böj in vassa lock på metallförpackningar, platta till och vik ihop pappförpackningar som mjölkpaket och mindre kartonger. Detta för att spara plats i era återvinningsbehållare.

Miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. Detta oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i näringsverksamhet.

Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli väldigt kostsamma både ekonomiskt och goodwill mässigt.

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Returab har kunskap om vilken utrustning som behövs samt vilka krav enligt lag som gäller för transport och hantering av farligt avfall. Returab tar även hand om all dokumentation som behövs för att få transportera farligt avfall.