Om oss

RETURAB - Din återvinningspartner

Vi är Sveriges första, och just nu enda, klimatpositiva återvinningsföretag. Det betyder att vi kompenserar för över 100 procent av våra utsläpp.

Vi vill inspirera både människor och företag att bidra till en bättre värld för kommande generationer.

Vår vision är att ge våra kunder marknadens mest hållbara och mest kostnadseffektiva återvinning. Det gör vi med smart återvinning, löpande förbättringar, cirkulära projekt, utbildning och fossilfria transporter.

Vi är till för alla företag och fastighetsbolag, oavsett storlek. Alla kan göra sin återvinning enklare, bättre och effektivare. Alla kan göra något. Alla måste göra något.

Återvinning och återbruk är ett absolut måste för vår framtida existens.

Verksamhetsområde

RETURAB är verksamma inom återvinningsbranschen och har lång erfarenhet av återvinning från kontor, materialhantering, transport och sekretessdestruktion. Våra grundvärderingar är att leverera kompletta helhetslösningar med fokus på funktionalitet, ekonomi, kvalitet och miljö.

Först i Sverige!

Returab är stolta att vara Sveriges första återvinningsföretag med klimatpositiva återvinningstjänster*. Genom att vara klimatpositiva vill vi inspirera människor och företag till att bidra med vad de kan, för att nå ett hållbart samhälle och skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

För att vara klimatpositiva har vi åtagit oss att nå 1,5 graders målet. Att vara klimatpositiv innebär att vi binder mer klimatgaser än vi släpper ut i hela vår värdekedja.

* Beräkningarna av Returabs klimatpositiva återvinningstjänster har genomförts enlig ISO 14021 och 14067.