Våra tjänster

Återvinning

Vi erbjuder en helhetslösning för att minska ditt avfall, och öka antalet restprodukter som du återvinner. Med 15 års erfarenhet och en bred kunskap på kontorsåtervinning är vi ditt självklara val för bättre återvinning.
3 skäl till att välja oss
  • Minska ditt klimatavtryck

  • Bli kostnadseffektivare

  • Öka konkurrenskraften

Vår fossilfria återvinning är smart, funktionell och effektiv. Med oss får du snabb tillgång till all information om just din återvinning. Med några klick kan du enkelt hämta underlag för både kommunikationsinsatser och beslut.

Alla företag har olika behov, förutsättningar och önskemål. Vi återvinner inte bara åt dig, vi återvinner för dig. Vi formar återvinningen efter dina unika behov.

Den största anledningen att välja en helhetslösning är enkelheten. Du behöver inte tänka på något, vi hanterar allt som rör din återvinning. Samtidigt återvinner du mer, minskar ditt avfall och blir ett mer hållbart företag.

Hur fungerar det, Hur kommer vi igång?

1. Analys

Tillsammans med dig så analyserar vi din återvinning. Vi tittar på avfallsvolymer, fraktioner, hantering och processer. Vi kollar också var i avfallstrappan ditt avfall passar. Avfallstrappan är ett EU-direktiv i den svenska miljöbalken som styr hur vi ska ta hand om vårt avfall.

2. Mål

Vi bestämmer målet för din återvinning. Vi vill att ditt avfall ska hamna så högt upp som möjligt i avfallstrappan, vi vill alltså minimera mängden och maximera återvinningen.

3. Handlingsplan

Tillsammans skapar vi en handlingsplan. Det betyder att vi skräddarsyr din återvinning och optimerar logistik, transport, avfallsflöden, volymer, utrustning och vässar interna informationsflöden.

4. Rapport

Ditt återvinningsarbete och din hållbarhet presenteras i en rapport, som finns några klick bort i vår portal Retu®. Här hittar du all statistik för din återvinning, trender och materialflöden, koldioxid-besparingar och mycket mer. Använd rapporten för klimatbokslut, miljörevisioner, och vid ISO-certifiering. Alla klimatberäkningar görs av tredje part som är experter.

5. Löpande förbättringar

Självklart jobbar vi med löpande optimeringar för att göra din återvinning ännu bättre. Medan vi jobbar samlar vi in data och feedback på var som fungerar bra och vad som kan göras bättre.

Vi fixar din återvinning

Återvinning är inte alltid lätt. Saker ska sorteras, placeras och kategoriseras. Det kan vara svårt att veta vad som är brännbart, hur man ska hantera känslig information eller var gammal IT-utrustning ska läggas.

Med Returab kan du vara lugn. Vi ordnar din återvinning från A till Ö. Vi tar hand om allt från utbildning av din personal, till att utrusta ditt kontor och hämta ditt avfall.

Vi sätter in standardkärl eller designade kärl på ditt kontor, och sedan får du besök av vår personal som hämtar allt avfall i biogasdrivna, fossilfria lastbilar.

Ofta samarbetar vi med fastighetsägaren för att skapa gemensamma återvinningslösningar för samtliga hyresgäster i fastigheten.

Vi fixar din återanvändning

Vi tycker att återanvändning ska bli mer självklart. Fina kontorsmöbler och gammal IT-utrustning ska absolut få leva vidare efter de är klara hos dig. Kolla med oss så hjälper vi dig.

Allt som kan återanvändas, bör återanvändas. Det minimerar återvinning (på ett bra sätt) och kommer till nytta för andra, antingen via försäljning eller donation.

Cirkulära system är en bra grej. Det betyder att saker går runt runt, utan att slängas och förspillas. Men det är ingen enkel grej. Det krävs bra planering och välplanerad struktur för att få det att funka, annars blir det inte mer än ett fint ord. Det viktigaste av allt är att det blir lätt att göra rätt, och det är vi duktiga på. Vi gör det enkelt för dig och ditt företag att göra rätt.

Mina Sidor

Idag ställs höga krav på företag och deras återvinning, rapportering och miljöarbete. Vilket är bra, såklart. Vi gör det lättare för dig att möta de kraven, genom vår portal Retur®. Här kan du enkelt hämta rapportering av farligt avfall att skicka till Naturvårdsverket, eller kolla all statistik för din återvinning, mängder, koldioxid-besparingar, följa trender, hämta rapporter, certifikat och mycket mer.

Fortbildning / Kunskap

På vår mjukvara Retu® kan du tillgå filmer, kunskap, fortbildning. Vi kommer ut till er och har seminarier, workshops informerar hur ert företag kan internt öka kunskapen om återvinning. 

Cirkulära projekt

Vår värld genomgår en cirkulär omställning, det handlar inte bara om hur vi producerar och återvinner varor. Returab hjälper er med cirkulära projekt och förändringar som innebär tömning mm.

Farligt avfall

EU har nya krav på att alla svenska verksamheters avfall ska registreras i ett nationellt, elektroniskt register. Här kan du läsa mer om vi hjälper dig med det.

Behållare och utrustning

Leasa eller köp designade möbler, behållare och utrustning för återvinning. Välj det som passar ditt kontor bäst.